Strona główna » Wiedza » Zasady obowiązujące w skokach narciarskich

Zasady obowiązujące w skokach narciarskich

Zasady obowiązujące w skokach narciarskich. Pod uwagę w ocenianiu skoku zawodnika brane są trzy czynniki: punkty za odległość, noty sędziowskie za styl oraz punkty bonusowe.

Punkty za odległość

Na skoczniach normalnych oraz dużych zawodnik za osiągnięcie punktu konstrukcyjnego dostaje 60 pkt, zaś na mamucich 120 pkt). Każdy metr powyżej tej odległości powoduje, że punkty są dodawane do tej noty, zaś poniżej powoduje odjęcie. Na skoczniach normalnych metr jest wart 2 punkty, na dużych 1,8 pkt, a na mamucich 1,2). Długość skoku mierzona jest od progu skoczni do pięty tylnego buta skoczka w chwili zetknięcia się narty na całej długości z zeskokiem z dokładnością do 0,5 metra.

Noty sędziowskie

Pięciu sędziów przyznaje zawodnikom noty za styl, nota najwyższa i najniższa nie są brane pod uwagę, a pozostałe trzy oceny są sumowane i dodawane do ogólnej punktacji skoku.
• Za błędy w fazie lotu można odjąć maksymalnie 5 punktów. Oceniane jest płynne przejście do fazy lotu, symetryczna i stabilna pozycja w jej trakcie, zapoczątkowanie lądowania w odpowiednim momencie.
• W fazie lądowania stracić można również 5 punktów, przy czym 2 punkty odejmuje się w przypadku lądowania bez telemarku.
• Najwięcej punktów można utracić w fazie odjazdu. Całkowity upadek oznacza utratę 7 punktów. Za dotknięcie jakąś częścią ciała zeskoku odejmowanych jest 4–5 punktów. Przyjęcie przed przekroczeniem granicy upadków nieprawidłowej pozycji ciała powoduje odjęcie 0,5–3 punktów.
• Zachowanie skoczka na wybiegu poza granicą upadków nie jest oceniane przez sędziów.

Punkty bonusowe

Punkty zarówno dodatnie i ujemne są przyznawane w zależności od kierunku i prędkości wiatru oraz zmian belki startowej

Punktacja w zawodach indywidualnych Pucharu Świata

Punktacja indywidualna w PŚ
miejsce punkty
1 100
2 80
3 60
4 50
5 45
6 40
7 36
8 32
9 29
10 26
11 24
12 22
13 20
14 18
15 16
16 15
17 14
18 13
19 12
20 11
21 10
22 9
23 8
24 7
25 6
26 5
27 4
28 3
29 2
30 1

Zasady obowiązujące w Pucharze Świata

Żeby zawodnik mógł zostać dopuszczony do startu w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, musi posiadać na swoim koncie punkty Pucharu Świata zdobyte kiedykolwiek lub punkty w Pucharze Kontynentalnym zdobyte w bieżącym, bądź poprzednim sezonie (do bieżącego sezonu zalicza się także zawody rozgrywane w części letniej).
Przed zawodami skoczkowie biorą udział w kwalifikacjach, które wyłaniają 50 (skocznia duża lub normalna) bądź 40 (skocznia mamucia) zawodników uczestniczących w konkursie.
Następnie, w konkursie odbywają się dwie serie skoków (wyjątkiem jest konkurs indywidualny na mistrzostwach świata w lotach narciarskich, gdzie rozgrywane są cztery serie). W drugiej serii konkursu skacze 30 najlepszych zawodników z serii pierwszej, w kolejności odwrotnej do miejsca zajmowanego po serii pierwszej.
Dodatkowo do drugiej serii bądź samego konkursu zostają dopuszczeni zawodnicy, którzy w pierwszej serii (kwalifikacjach) uzyskali co najmniej 95% odległości najlepszego zawodnika, lecz nie uzyskali wystarczającej liczby punktów potrzebnych do kwalifikacji z powodu upadku. (Dosłowna interpretacja tego przepisu doprowadziła do kuriozalnej sytuacji w kwalifikacjach jednego z konkursów, gdy do konkursu został dopuszczony zawodnik, który upadł, zaś nie weszli do niego skoczkowie, którzy polecieli dalej od niego, lecz nie uzyskali wystarczającej do uzyskania kwalifikacji liczby punktów.)
W przypadku uzyskania przez kilku zawodników takiej samej noty w konkursie, wszystkim przyznaje się punkty za miejsce, na którym są sklasyfikowani (punkty za miejsca, które by zajęli, nie są przyznawane). Np. jeśli dwaj zawodnicy zajmują pierwsze miejsce, dostają po 100 pkt, a następny 60 pkt.
W przypadku, kiedy warunki nie pozwalają na dalsze rozgrywanie konkursu, jury może postanowić o odwołaniu niektórych z serii skoków. Zwycięzcą zawodów zostaje skoczek, który uzyska najwyższą łączną notę punktową za skoki we wszystkich zakończonych seriach.

Miejsca w klasyfikacji Pucharu Świata

Miejsca w klasyfikacji Pucharu Świata ustala się na podstawie punktów zdobytych przez zawodnika w konkursach indywidualnych danego sezonu. W przypadku, kiedy dwóch zawodników zdobędzie taką samą liczbę punktów, wyżej sklasyfikowany zostaje ten, który więcej razy zwyciężył w konkursie PŚ lub najwyższe zajęte przez niego miejsce w konkursie jest lepsze od miejsca jego konkurenta.

Zasady obowiązujące w Turnieju Czterech Skoczni

Specyficzne zasady rozgrywania pierwszej serii konkursu obowiązują na zaliczanym do punktacji Pucharu Świata Turnieju Czterech Skoczni. Zawodnicy skaczą w parach, dobieranych na podstawie wyników kwalifikacji (suma miejsc zawodników w parze jest równa 51). Gdy dwoje zawodników z pary ma tę samą notę, awansuje ten, który zajął wyższe miejsce w kwalifikacjach. Do serii drugiej awansują wszyscy zwycięzcy par, oraz 5 przegranych z najlepszymi wynikami (tzw. Lucky Losers).

Konkursy drużynowe

Punktacja drużynowa w PŚ
miejsce punkty
1 400
2 350
3 300
4 250
5 200
6 150
7 100
8 50

Drużyny składają się z 4 zawodników. W konkursie mamy się dwie rundy po cztery serie skoków. W każdej rundzie, każdy z członków drużyny oddaje jeden skok, po jednym skoczku z każdej drużyny na serię. Kolejność startu członków drużyny jest ustalona i nie może się zmieniać pomiędzy rundami.
Następne w drugiej serii konkursu startuje 8 najlepszych drużyn z serii pierwszej (chyba że na 8. miejscu znajduje się ex aequo dwie lub więcej drużyn).
W przypadku, kiedy warunki nie pozwalają na dalsze rozgrywanie konkursu, jury może postanowić o odwołaniu drugiej rundy skoków. Zwycięzcą zawodów zostaje drużyna, która uzyska najwyższą łączną notę punktową za skoki wszystkich jej członków we wszystkich zakończonych rundach.
Miejsca państw w klasyfikacji Pucharu Narodów ustalane są na podstawie sumy punktów z konkursów drużynowych oraz sumy punktów zdobytych przez wszystkich zawodników danego kraju w konkursach indywidualnych w danym sezonie.