Jan Ziobro o konkursie w Kuusamo

Jan Ziobro o konkursie