Na igrzyskach olimpijskich w 1984 roku skakało więcej Hiszpanów niż Polaków