Igrzyska Zimowe 2007 to gra będąca symulatorem najważniejszych konkurencji zimowych sportów. W rozgrywce mamy dostępnych sześć dyscyplin: przede wszystkim nasze ulubione skoki narciarskie, kombinacja norweska, biegi narciarskie, bobsleje, biathlon i narciarstwo alpejskie.


Logo gry Igrzyska Zimowe 2007

Przy pierwszym uruchomieniu gry Igrzyska Zimowe 2007 należy utworzyć profil. Przy kolejnych uruchomieniach będzie trzeba po prostu wybrać odpowiedni profil, którym będziemy chcieli grać. Utworzenie kilku profili pozwala na zapisywanie karier, sukcesów w grze dla poszczególnych użytkowników komputera. Po wybraniu profilu pojawia się menu gry:

W menu dostępne mamy następujące opcje:
– Pojedyncze zawody – w trybie tym gracz może wziąć udział w dowolnych zawodach, start taki nie wpływa na karierę zawodnika
Weź udział w dowolnych zawodach, w dowolnej dyscyplinie, bez wpływu na karierę.
– Kariera – rozwijanie zawodnika przez trzy stadia – „Amator” , „Profesjonalista”, „Międzynarodowy”
– Olimpiada zimowa –  w tym trybie możemy sprawdzić swoje umiejętności w wielu dyscyplinach naraz, to od gracza zależy, które dyscypliny włączy do zawodów, a które pominie
– Samouczek – za pomocą tego panelu można zapoznać się, jak należy poprawnie grać w daną dyscyplinę
– Multiplayer – gra wieloosobowa
– Ustawienia – dokonywanie zmian w grafice, dźwięki i innych opcjach
– Archiwa – informacje o występach w grze, powtórki, dane o autorach gry
– Profil – panel pozwalający na tworzenie, wczytywanie, czy też usuwanie profilu danego gracza
– Wyjście – za pomocą tego panelu powracamy do systemu operacyjnego

Przejdźmy teraz do samej rozgrywki. Sukces w grze Igrzyska Zimowe 2007 możemy uzyskać poprzez dokładne poznanie dwóch parametrów gry – odepchnięcia (od lewej na rysunku niżej) i koordynacji (po prawej stronie ryciny). Pierwszy wskaźnik używany jest na starcie konkurencji takich jak bobsleje i narciarstwo alpejskie. Aby odepchnąć się jak najlepiej należy wcisnąć spację w momencie, gdy wskaźnik znajduje się jak najwyżej. Koordynacja używana jest we wszystkich dyscyplinach oprócz narciarstwa alpejskiego. Polega ona na na naciśnięciu spacji, czy też lewego przycisku myszki w momencie kiedy żółty pasek dochodzi do znacznika. Koordynacja wpływa na różne aspekty w poszczególnych dyscyplinach. W skokach narciarskich od niej zależy wyjście z progu.

Podczas samej rozgrywki możemy zmieniać ustawienia kamery. Służy do tego przycisk „C”. Po naciśnięciu „ESC” pauzujemy grę. Za pomocą opcji Wznów możemy wrócić do gry, Restart – uruchamiamy zawody od nowa, Opuść – rezygnacja z zawodów. Przy wyborze zawodów, w których chcemy wziąć udział należy zwrócić uwagę czy są one zaznaczone jako aktywne czy nieaktywne.

Ciekawą opcją w grze jest cofanie w czasie. Można je wykorzystać w narciarstwie alpejskim oraz bobslejach. Opcja ta jest przydatna, kiedy popełnimy jakiś błąd. Aby uruchomić cofanie naciskamy klawisz „B”, następnie dolną strzałką możemy cofnąć się o 5 sekund w tył i ponownie naciskając „B” wracamy do gry. Liczba cofań jest uzależniona od poziomu trudności.

W samej grze mamy dostępnych 6 dyscyplin. Nie będziemy zaś każdej z nich omawiać w takim samym stopniu szczegółowości. Jako, że jesteśmy stroną o skokach narciarskich to skupimy się głównie na tej pięknej dyscyplinie.
Przed samym rozpoczęciem skoku należy sprawdzić siłę i kierunek wiatru. Jeśli wieje pod narty to możemy śmiało skakać, w innym przypadku mamy 10 sekund, w których możemy liczyć, że warunki ulegną pewnej poprawie. Z belki odbijamy się za pomocą lewego przycisku myszy. Przy wyjściu z progu pojawi się pasek koordynacji (opisany już wcześniej, więc wiecie co robić :D). Przed rozpoczęciem lotu należy cofnąć mysz do tyłu, aby tuż po wyjściu z progu zawodnik przyjął pozycję V. Musimy też manewrować zawodnikiem kiedy będzie się za bardzo odchylać w bok.Przed lądowaniem należy przesunąć mysz w górę.

Skoki narciarskie w grze Igrzyska Zimowe 2007
Powyższy zrzut ekranu ukazuje skoczka przed skokiem. Poszczególnymi cyframi zostały oznaczone ważne informacje dotyczące samego lotu
1 – licznik odliczający czas do startu
2 – czujnik pokazujący kierunek wiatru
3 – sylwetka skoczka
4 – panel wyjścia z progu
5 – prędkościomierz
6 – długość skoku


Skoczek w locie w grze Igrzyska Zimowe 2007

Krótki podział poszczególnych dyscyplin w grze Igrzyska Zimowe 2007:

Narciarstwo alpejskie:
-Zjazd
-Super Gigant
-Slalom gigant
-Slalom

Skoki narciarskie

Bobsleje

Biegi narciarskie:
-Sprint (1 km)
-10 km
-15 km
-15 km mieszany
-30 km

Biatlon:
-10 km
-12.5 km
-15 km
-20 km

Szczegółowiej przedstawia to poniższa tabela:

Wymagania sprzętowe:
Platforma: PC
Procesor: Pentium III 1,5GHz
Karta Graficzna: 64MB akcelerator 3D (NVIDIA GeForce 4/ATI Radeon 8500 i lepsze)
Pamięć RAM: 512MB RAM
System: Windows 98 SE/2000/XP/7/8